Menu Zavrieť

Udelené osvedčenia a oprávnenia

  • Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika číslo: ABT-000860-06
  • Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP číslo: VVZ-0094/11-01.1
  • Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce číslo VVZ-0128/22-01.1
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika PO č. 29/2022
  • Osvedčenie o spôsobilosti bezpečnostného technika č. JF/BT/2022/02
  • Osvedčenie o Dohľade nad pracovnými podmienkami č. ÚVZ SR: OPPL/2083/2023